سلامت چیست ؟

سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت «حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً فقدان بیماری و ناتوانی».

در طول زمان تعاریف مختلفی برای اهداف مختلف به کار رفته است.

سلامتی را می توان با تشویق فعالیت های سالم، مانند ورزش منظم بدنی و خواب کافی و با کاهش یا اجتناب از فعالیت ها یا موقعیت های ناسالم، مانند سیگار کشیدن یا استرس بیش از حد، ارتقا داد.

از عوامل مؤثر بر سلامت به دلیل انتخاب های فردی است مانند اینکه آیا باید در یک رفتار پرخطر شرکت کرد یا خیر، در حالی که برخی دیگر به دلایل ساختاری، مانند اینکه آیا جامعه به گونه ای تنظیم شده است که دسترسی افراد را آسان تر یا دشوارتر کند.

سلامتی در فرهنگ احساس تندرستی و شادابی است و همچنین تناسب اعضای مختلف بدن با یکدیگر.

مؤلفه‌های زندگی سالم

عوامل جسمانی

 • عوامل ژنتیکی
 • تغذیه سالم: سبزیجات، شیر، میوه‌ها و غیره.
 • محیط زیست سالم: هوای پاک، آب پاکیزه، خاک نیالوده، نور کافی و غیره.
 • محیط امن برای تن: جامه کافی، گرما، سرپناه و غیره.
 • خواب کافی: داشتن زمان کافی برای استراحت و آسایش.
 • داشتن رابطه خوب با پیرامونمان (برای نمونه با دوستان و هم‌کاران)
 • شرایط سالم کاری، برای نمونه: (نبود ترس و فشار مزمن در محل کار)

عوامل روحی-روانی

 • عشق: توانایی دوست داشتن و محبوب کسی/کسانی بودن
  • داشتن شریک زندگی، فرزند، خانواده و اطرافیان
  • دوستی ، مردم‌داری، مهارت های اجتماعی
 • توجه به خود، اعتماد به نفس
  • موفقیت و به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگران، دریافت واکنش‌های مثبت از سوی دیگران (بازخورد)
 • امنیت  و آرامش: حس امنیت اقتصادی، اجتماعیٔ سیاسی و …، حس امنیت روحی در مورد مفهوم زندگی
 • آزادی :آزادی بیان ،آزادی عقیده ه و آزادی عمل غیره.
  • خلاقیت: فعالیت‌های آفرینش‌گرانه و بازی‌ها
 • وابستگی :
  • وابستگی به شریک زندگی، دوستان یا دیگران
  • قابلیت دعوا و آشتی
  • تجربه کردن و خاطره‌های باارزش
سلامت روان

یک دیدگاه دربارهٔ «سلامت چیست ؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.