انرژی چیست ؟

در علم فیزیک تعریف انرژی به این صورت آمده است؛ توانایی به حرکت درآوردن، تغییر در ماده و انجام کار را انرژی می‌گویند. مقدار انرژی هرچیز، به معنای ظرفیت انجام کار آن است.

در فیزیک، انرژی (به فرانسوی: Énergie) (از واژه یونانی ἐνεργός، به معنی فعالیت، عملیات) یا کارمایه، خاصیت کمیتی است که به شکل انجام کار یا حرارت یا نور در یک شیء یا سامانه فیزیکی دیده می‌شود.

انرژی، کمیتی بنیادین است که برای توصیف وضعیت یک ذره، شیء یا سامانه به آن نسبت داده می‌شود.

اهمیت انرژی

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنائی را ایفا می‎كند، به این معنا كه هرگاه انرژی به مقدار كافی و به موقع در دسترس باشد توسعهٔ اقتصادی نیز میسر خواهد بود.
نگاهی به معضلات گذشته نشان می‎دهد كه همواره رقابت‎های بزرگی در سطح جهانی بر سر تصاحب انرژی وجود داشته است چرا كه امنیت ملی و پایداری نظام‎های حكومتی تا حد زیادی در گرو دسترسی به این بستگی دارد.

ویژگی های انرژی :

 1. انرژی نه ایجاد می‌شود و نه از بین می‌رود بلکه کاملا پایدار است.
 2. از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند.
 3. قابلیت انتقال دارد.

انواع انرژی 

انرژی به طور کلی به دسته تقسیم میشود :

۱-جنبشی ۲- بتانسل

انرژی دارای انواع گوناگونی است:

 • الکتریکی:انرژی حاصل از جریان‌های الکتریکی
 • شیمیایی:به انرژی ذخیره شده در بین ملکول‌ها و اتم‌های یک ماده شیمیایی گفته می‌شود.
 • حرارتی:این انرژی را با نام گرمایی نیز می‌شناسیم که نشان دهنده اختلاف دما بین دو جسم است.
 • الکترومغناطیسی:نام دیگر این انرژی تابشی است که از نور و امواج مغناطیسی بوجود می‌آید.
 • هسته ای: انرژی حاصل از تغییر هسته اتم یا واکنش بین هسته‌ها را انرژی هسته‌ای می‌نامیم.
 • مکانیکی:انرژی بوجود آمده بر اثر حرکت اجسام که معمولا مجموعی از انرژی جنبشی و پتانسیل است.
 • صوتی:انرژی حاصل از امواج صوتی
 • یونش:”نوعی انرژی است که الکترون ها را به هسته اتم، یون یا مولکول خود متصل می کند.”
 • کشسانی
 • گرانشی: جاذبه میان دو جسم که از جرم آن‌ها حاصل می‌شود.