اقتصاد چیست ؟

علم اقتصادشاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

به‌طور کلی علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود است.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند.

اقتصاد بر رفتار و تعاملات عوامل اقتصادی و نحوه عملکرد اقتصادها تمرکز دارد.

اقتصاد

انواع اقتصاد :

در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتاب‌های پایه‌ای اقتصاد:

۱-اقتصاد خرد ۲-اقتصاد کلان

اقتصاد خرد آنچه را که در اقتصاد به عنوان عناصر اساسی در نظر گرفته می شود، از جمله عوامل و بازارها، تعاملات آنها و نتایج تعاملات تجزیه و تحلیل می کند. نمایندگان فردی ممکن است شامل خانوارها، شرکت ها، خریداران و فروشندگان باشند.

اقتصاد کلان اقتصاد را به عنوان سیستمی تحلیل می‌کند که در آن تولید، مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با هم تعامل دارند و عوامل مؤثر بر آن: اشتغال منابع نیروی کار، سرمایه و زمین، تورم ارز، رشد اقتصادی و سیاست‌های عمومی که بر این عناصر تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد کلان و خرد

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است از: ثروت (کالاها ،خدمات و منابع) از حیث چگونگی تولید ،توزیع،مصرف آن. مقصود از «ثروت» جنبه مالی و ارزش کالاها و خدمات است، نه جنبه عینیت اموال؛ بنابراین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است.

انواع اقتصاد در کشور ها

۱-اقتصاد آزاد

۲- اقتصاد بسته

۳- اقتصاد مختلط